اخبار

روز جهانی غذا و دنیایی در بیم آتش جنگ

روز جهانی غذا و دنیای پر تنش

در هنگامی به روز جهانی غذا می رسیم که دنیای ما مملو از خشم و جنگ و خشونت است. نقش این جنگ ها در سال های گذشته بالا رفتن پشت هم قیمت خوراکی ها و همزمان شمار گرسنگان جهان بوده است. نیازمندان به کمک های خوراکی رو به افزایش است همزمان توانایی  سازمان های کمک رسان جهانی در چهارچوب ویژه و اندک است و با وجود تمام تلاش خستگی ناپذیر و بشر دوستانه کارکنان آن ها که کمتر مورد قدردانی قرار می گیرد نمی تواند برای تمام گرسنگان جهان را پوشش دهد.

شعار امسال که آب را با زندگی و غذا گره می زند شاید بهترین شعار برای مردم ما در ایران و بسیاری دیگر در جهان باشد. کمبود آب می تواند شمار زیاد بحران های انسانی و سیاسی را پی آمد داشته باشد. بهترین روش در این میانه همکاری کشورها برای استفاده بهینه و همگانی از هدیه الهی است. چرا که سرنوشت بشر به هم گره خورده و ویرانی در جایی برای همه ویرانگر خواهد بود.

در کنار کشورهای گوناگون که در گذشته با چالش روبرو بودند جنگ اوکراین یک فاجعه را ایجاد کرد. بمباران انبارهای غذا و سیلوهای غله اوکراین و بستن راه صادرات خوراکی ها از اوکراین در کنار بحران سودان و ورشکستگی افغانستان در اثر روی کار آمدن گروه تروریستی طالبان همگی پیام های سختی برای امنیت غذایی در جهان داشتند و امروز خاورمیانه در آستانه بحران دیگری است که از غزه جرقه خورده است.

شاید برای برخی از سیاستمداران ،ایدئولوگ ها ، روحانیون و بزرگان قومی در گستره خاورمیانه یا جهانی انسان ها تنها شماره هستند ولی در نگاه حقوق بشر و آفردیگارشان آن ها در ذات با ارزش هستند و یک به یک گوهرهای بی همتا در تمام تاریخ . اکنون میلیون ها نفر گرسنه و صدها میلیون دچار کمبود غذایی هستند و بیم بیشتر شدن این شمار وجود دارد.

ما انسان ها در برابر خداوند، وجدان مان و آینده کودکان خودمان پاسخگو خواهیم بود. که امروز چه انتخابی خواهیم کرد.بگذارید انتخاب ما تلاش برای صلح و آرامش باشد.

آدکانیان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!