انجمن ما برپایه پیشنهاد و پایه گذاری توسط پژوهشگرانی از ایران و سرزمین های تاریخی حوزه فرهنگی ایران کهن تشکیل شده است.در این زمینه امیدواریم بتوانیم با همکاری با اندیشمندان و تمامی دوستداران زمینه کاری ما که دل در گروی برقراری صلح جهانی دارند رو به فردای بهتر همکاری نماییم.در این راستا هیچگونه تبعیض مذهبی،جنسی و قومی وجود ندارد. پیشنهادهای سودمند از هر کجای جهان مورد بررسی ما قرار خواهد گرفت.آنچه در زمینه پژوهش پیرامون دیپلماسی غذایی و زمینه های فرهنگی و دانش بنیان در پیوند با آن برای ما دارای اهمیت ویژه است رسیدن به هدف والای برقراری صلح  خوب از دیدگاه امنیت غذایی می باشد.ما همچنین به امنیت غذایی به نقش یکی از شاخه های حقوق بشر برای داشتن حق زندگی سالم برای هر انسان نگاه می کنیم.انجمن ما رویه مستقل دارد و به هیچ نهاد و یا حزب سیاسی یا دولتی وابسته نمی باشد. ارزش های نوشته شده در منشور جهانی حقوق بشر،صلح، دیگرپذیری و همکاری و دوستی با جهان ،‌خط فکری انجمن را تشکیل می دهد. احترام به دادهای( قوانین) جهانی و نداشتن وابستگی به گروه ها و سازمان های تندرو قومی،مذهبی ،سیاسی و دهشت افکن(تروریستی) خط قرمزهای انجمن ما می باشد.

اعضای انجمن

علیرضا(آریک)آدکانیان، مدیر و بنیانگذار

 

دانشجوی دکتری دانشگاه اروپایی ارمنستان، پژوهشگر در زمینه ارتباط صلح و بحران ها بر گرسنگی و امنیت غذایی

 

 

 

میثم خسروی، بنیانگذار و مشاور

 

فارغ التحصیل رشته حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، پژوهشگر در حوزه حقوق بین المل با تخصص بر امنیت غذا و مدارا

 

تفاهم نامه