مقاله ها

جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی

این مقاله به زبان فارسی است

کلید واژگان: امنیت غذایی، عدالت انتقالی،حقوق بشر،بحران انسانی،حقوق بین الملل.آبان 1397

علیزضا(آریک)آدکانیان،دانشجوی دکتری دانشگاه اروپایی ارمنستان

در این مقاله به مفهوم عدالت انتقالی و همبستگی آن با امنیت غذایی اشاره شده است. عدالت انتقالی  در راستای ایفای حقوق بشر مانند مرهمی برای زخم های بشر است.در جنایاتی که با گرسنگی به عنوان یک بحران انسانی  گره خورده اند این مبحث اهمیت ویژه ای می یابد.

چکیده:

عدالت انتقالی به‌عنوان یکی از مفاهیم جدید در علم روابط بین‌الملل با نگرشی بر تحولات حقوق بین‌الملل سعی در رسیدگی به نقض حقوق بشر و پیگیری آن جهت تحقق گذار به دموکراسی و مجازات مرتکبین اعمال خلاف حقوق بشر به همراه یک دادرسی عادلانه دارد.

هدف از عدالت انتقالی این است که از رهگذر آن بتوان حقوق آسیب دیدگان را تا حد امکان اعاده کرده و از آنان دلجویی نمود. وانگهی امنیت غذایی از اصولی‌ترین حقوق اولیه‌ انسانی است. با وجود آنکه تامین امنیت غذایی یکی از وظایف اصلی دولت‌ها و گروه‌های مختلف حاکم بر مناطق در شرایط صلح یا منازعات است، ولی متاسفانه شاهد نقض مکرر سهوی یا تعمدی آن هستیم و این امر نوعی جنایت بشری در جامعه جهانی تلقی می‌گردد.

از نمونه‌های بارز آن محاصره غذایی در جهت پاکسازی قومی ویا در درگیری‌های نظامی بوده است. فرضیه مورد آزمون در این مقاله بر پایه محوریت نقش عدالت انتقالی در ارتقا تحقق حق بر غذا نسبت به شهروندان می‌باشد. به عبارت دیگر عدالت انتقالی با نگرشی بر تضمین حق بر غذا و جلوگیری از نقض حقوق اولیه انسانها می‌تواند امنیت انسانی را تامین کند.

پیوند مقاله

پی دی اف(ISJ_Volume 15_Issue 2_Pages 139-155)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!