اوراسیامقاله ها

جایگاه امروزی امنیت غذایی در ارمنستان

این مقاله به زبان انگلیسی است

جایگاه امروزی امنیت غذایی در ارمنستان

علیرضا (آریک) آدکانیان، دانشجوی دکترای دانشگاه اروپایی، ایروان

کلمات کلیدی: امنیت غذایی، بحران، مدیریت امنیت غذایی، ارمنستان، فشار خارجی

امنیت غذایی یکی از مهم ترین نگرانی های امروزی  همه کشورهای جهان است. بررسی مشکلات و هراس های پیرامون امنیت غذایی  و پژوهش برای یافتن راهکارهایی برای گره گشایی اپیرامون آن از مهمترین دستورکارهای دولت ها است. درسرزمین های خاورمیانه و قفقاز، به دلیل آمبختگی چالش  های طبیعی و سیاسی، بیم  روزافزونی برای امنیت غذایی وجود دارد. ارمنستان نیز به دلایل مختلف از نظر امنیت غذایی در برابر تهدید قرار دارد. چگونگی مرزهای ارمنستان و همسایگان آن مایه ایجاد یک تهدید همیشگی شده است. هدف این مقاله بررسی چگونگی امنیت غذایی ارمنستان و خطراتی است که آن را تهدید می کند.

PDF (Ապրիլ-Հունիս-2021-1)

ALTERNATIVE Quarterly Journal
January – March 2020

445-453

پیوند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!