اخبار

برخی از خشمگینان اسراییلی راه کمک های بشر دوستانه به نوار غزه را بستند

برخی از خشمگینان اسراییلی راه کمک های بشر دوستانه به نوار غزه را بستند

برخی از پرخاشگران اسراییلی در منطقه هبرون روز دوشنبه اقدام به بستن راه فرستادن کمک های بشر دوستانه به سوی نوار غزه نمودند . این مخالفین به کمک ها بشر دوستانه در جاده ها و پاره کردن کمک های فرستاده شده در نوار غربی گرفته شده پرداختند .
این رفتار با محکومیت دولت امریکا هم روبرو شده است چون کمک ها از راه اردن به سمت نوار غزه در رفت بوده است . همچنین کمک های بشر دوستانه باید دارای پناه از آسیب در هر جنگ و درگیری باشند .

سرچشمه خبر :

بی بی سی جهانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!