اخبار

اقدامات پرشتاب در برابر گرسنگی شدیدی که جان میلیون ها کودک آسیب پذیر را تهدید می کند نیاز است

کارگزاری های گوناگون سازمان ملل خواستار اقدام پر شتاب برای پاسداری از آسیب‌پذیرترین کودکان در ۱۵ کشوری هستند که بیشترین آسیب را از بحران بی‌سابقه غذایی و کمبود ریز مغذی ها دیده‌اند.

از آنجایی که چالش خوراکی شدید جان میلیون ها کودک آسیب پذیر را تهدید می کند، اقدام پرشتاب لازم است.

گرسنگی شدید گونه ای از سوء تغذیه است که پی آمد کاهش استفاده از غذا ویا بیماری پدید می آید که دستاورد آن به کاهش وزن ناگهانی یا بیماری (ادم )می شود. درکودکاندچار گرسنگی شدید نسبت وزن به قد پایین است. این امر همچنین ممکن است با بیماری (ادم) تغذیه ای و دیگر نشانه های بالینی آسیب شناسانه  در پیوند داشته باشند.

کودکان مبتلا به گرسنگی شدید ساختار ایمنی ناتوانی دارند و در برابر تهدید مرگ ناشی از بیماری های گسترده دوران کودکی هستند. آنهایی که زنده می مانند ممکن است  با چالش های رشد و تکامل در تمام زندگی  روبرو شوند. آنها در بیم روبرو شدن پشت سرهم با آینده ای همراه با بیماری هستند که پی آمد آن شکست در آموزش ، و فقر در بین نسل ها هستند.

کارگزاری های سازمان ملل خواستار اقدام پرشتاب برای پاسداری از آسیب‌پذیرترین کودکان در ۱۵ کشوری هستند که بیشترین آسیب را از بحران بی‌سابقه غذایی و کمبود ریز مغذی دیده‌اند.

درگیری‌ها، آسیب های سخت  آب و هوایی، نقش دراز زمان کووید-19، و افزایش هزینه‌های زندگی، همزمان با کاهش خدمات کلیدی بهداشت، خوراک و سایر خدمات نخستیم مورد نیاز برای زندگی، شمار فزاینده‌ای از کودکان را دچار گرسنگی دراززمان می‌کند. در حال حاضر، بیش از 30 میلیون کودک در 15 کشور آسیب دیده از گرسنگی سخت رنج می برند و 8 میلیون از این کودکان به کشنده ترین نوع گرسنگی سخت دچار شده اند . این یک بیم بزرگ برای زندگی کودکان و سلامت و رشد بلندمدت آنها است که پی آمد آن  بر  افراد، جوامع و کشورهای آنها احساس می شود.

پنجکارگزاری  سازمان ملل – سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)، سازمان  پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، برنامه جهانی غذا (WFP) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) – خواستار پیشرفت پرشتاب در «برنامه اقدام جهانی برای اتلاف کودکان» هستند. هدف این برنامه پیشگیری، شناسایی و درمانگرسنگی شدید در میان کودکان در کشورهایی است که بدترین آسیب را دیده اند، از جمله افغانستان، بورکینافاسو، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، هائیتی، کنیا، ماداگاسکار، مالی، نیجر، نیجریه، سومالی. ، سودان جنوبی، سودان و یمن.

برنامه اقدام جهانی نیاز به یک رویکرد چند بخشی را بیان کرده و کارهای اولویت دار را در توانمند سازی مادران و کودکان از راه خوراک، بهداشت، آب و پس آب و ساختارهای های حمایت اجتماعی مورد نگرش قرار می دهد. در پاسخ به نیازهای روزافزون، کارگزاری های سازمان ملل پنج اقدام اولویت دار را شناسایی کردند که در رسیدگی به گرسنگی  در کشورهای آسیب خورده از جنگ و بلایای طبیعی و در شرایط ویژه بشردوستانه نقش خواهد داشت.

کارگزاری های سازمان ملل خواستار اقدام ویژه و در وقت مناسب برای جلوگیری از تبدیل شدن این بحران به داستان غم انگیز برای آسیب پذیرترین کودکان جهان هستند. همه کارگزاری ها خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر برای پشتیبانی از واکنش هماهنگ سازمان ملل هستند تا پیش از اینکه خیلی دیر شود نیازهای بی‌مانند این بحران رو به رشد را برآورده کند.

WHO

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!