مقاله هاخاورمیانه

اثرات تحریم ها بر امنیت غذایی در ایران

این نوشتار به انگلیسی می باشد.

اثرات تحریم ها بر امنیت غذایی در ایران

علیزضا(آریک)آدکانیان،دانشجوی دکتری دانشگاه اروپایی ارمنستان

کلیدواژگان: امنیت غذایی، تحریم، ایران، غذا، آمریکا، بحران انسانی،دی ماه 1399

چالش تحریم‌های بین‌المللی یا یکجانبه توسط کشورهای قدرتمند و اثر آن ها بر رفاه و سلامت شهروندان یکی از اساسی‌ترین قیدهای حوزه امنیت غذایی در برخی کشورها بوده است. ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی 1357( 1979) تحریم های بسیاری را تجربه کرده است که در دوران ریاست جمهوری ترامپ تشدید شده است.

تبعات اجتماعی و سیاسی در کشورهایی که انواع تحریم ها و کاهش سطح امنیت غذایی را تجربه کرده اند وجود داشته است وجود داشته است. دولت آمریکا( دولت ترامپ) معتقد است که تحریم های این کشور تهدیدی برای سلامت ایرانیان نیست.

در این پژوهش سعی شده است میزان نقش تحریم های آمریکا بر امنیت غذایی ایرانیان بررسی شود. این بررسی معتقد است که تحریم ها بر امنیت غذایی(ایرانیان) تاثیر گذاشته است. در پاسخ به این مشکل، همچنین به رویکردهای حقوقی و سیاسی در حقوق داخلی و بین المللی برای مدیریت کاهش اثربخشی تحریم ها بر امنیت غذایی شهروندان ایرانی می پردازیم.

ALTERNATIVE Quarterly Journal
October – December 2020

26-37

(PDF( Դեկտեմբեր-2020-1

پیوند 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!