اخبار

خبر روز از اتیوپی

کمک رسانی به منطقه تیگرای ادامه دارد

اتیوپی،تیگرای و کمک رسانی

از میانه نوامبر سال گذشته(2022)، در پی سازشنامه بازداشتن نبرد ها، نزذیک به 3000 کامیون با بار بیش از 105000 متر تن ماتکان خوراکی، بهداشت، سرپناه، آب و سایر چیزهای از راه چهار دالان جاده ای وارد ایالت شده اند.

همچنین از همان زمان پخش خوراک غذا برای بیش از 3 میلیون نفرانجام شده است. با وجود این، دسترسی به برخی بخش ها سخت است، از جمله برخی بخش های مرزی در شمال و برخی مناطق بیرون از جاده های اصلی.

نیازهای بشردوستانه نیز در بخش‌هایی از آفار و آمهارا که از درگیری آسیب دیده اند  بسیار بالاست. پخش خوراکی ها و دیگرکمک ها همچنان ادامه دارد.همزمان در شرق و جنوب اتیوپی، همبودگاه ها همچنان از خشکسالی ویرانگر شاخ آفریقا رنج می برند.

OCHA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!