اخبار

به روز رسانی امنیت غذایی افغانستان – سپتامبر تا اکتبر 2022

گرفته شده WFP - (OCHA) Reliefweb

افغانستان بیش از یک سال است که با مقدار بی سابقه گرسنگی روبرو بوده است. از سپتامبر 2022، از هر ده خانوار، 9 خانوار هر ماه با مصرف ناکافی غذا مواجه بوده اند. این بیشتر از آن است که زمستان پیش رو می تواند سبب بدتر شدن امنیت غذایی شود، زیرا شرایط آب و هوایی در حال حاضر برخی از جاده های بحرانی را مختل کرده است.

کاهش درآمد خانوارها ادامه دارد. برای پنجمین ماه متوالی، بیش از نیمی از خانوارها شاهد کاهش درآمد خود بوده اند. این خسارات گسترده است و خانواده‌هایی با میزان متفاوت تحصیلی و محیط‌های شهری/روستایی همگی به یک اندازه نقش پذیرفته اند.

این امر مردم را مجبور می کند تقریباً تمام درآمد خود را هزینه غذا کنند. در طول پنج ماه گذشته، خانوارها بیش از 90 درصد درآمد خود را صرف غذا کرده اند. این مقدار میانگین مربوط به کل کشور است که بیشترین هزینه  در لستان های شمال (93 درصد) و کمترین آن در غرب (88 درصد) بوده است. این در حالی رخ می دهد که فشارهای کاهش درآمد و قیمت های متورم مواد غذایی را از دسترس خارج می کند. قیمت گندم نسبت به سال قبل بیش از 20 درصد افزایش یافته است.

زنان سرپرست خانوار به گونه نامتناسبی به راهبردهای( صرفه جویی در خوردن غذا و….) مقابله (با گرسنگی) روی می آورند. بیش از هشت خانوار از هر ده زن سرپرست خانوار (84 درصد)  و این در مقایسه است  با نیمی از مردان سرپرست خانوار (50 درصد) که از راهبردهای (منفی)مقابله با بحران استفاده می کنند. این نشان دهنده شرایط خطرناک 9 واحد درصدی در ماه گذشته است. وقتی صحبت از گذشت کردن از خوزدن غذا برای خانواده به میان می‌آید، از هر ده زن سرپرست خانواده، هشت نفر تعداد وعده‌های غذایی را کاهش می‌دهند، در حالی که از هر ده خانواده با سرپرست مرد ، چهار نفر کاهش می دهد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!