اخبار

کمک اتحادیه اروپا برای پیشبرد کار بزرگ برنامه جهانی غذا در افغانستان

بودجه 25 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای برنامه جهانی غذای افغانستان

کابل – برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) به پیشواز کمک 25 میلیون یورویی (26.6 میلیون دلار آمریکا) برای کمک های بشردوستانه اتحادیه اروپا (EU) می رود ا. این بودجه به برنامه جهانی غذا کمک می کند تا کمک های غذایی را به خانواده های گرسنه – از جمله آواره ها – در سراسر کشور پیشکش کند. همچنین از برنامه جهانی غذا در پیشگیری و درمان کمبود ریز مغذی در کودکان خردسال و مادران باردار و شیرده پشتیبانی می کند و کمک رسانی هوایی بشردوستانه سازمان ملل متحد (UNHAS) را ادامه دهد.
فرانسوا گومنز ، سرپرست برنامه کمک رسانی اتحادیه اروپا در افغانستان گفت: «از هر سه افغان یک نفر نمی‌داند نوبت غذایی دیگرش از کجا می‌آید و همبودهایی که با زمستان سختی روبرو هستند، در زمانی که کشور از یک اقتصاد آسیب‌دیده، زلزله‌های ویرانگر و آخرین مورد هم بازگشت ناخواسته از پاکستان رنج می‌برد.» او ادامه داد اتحادیه اروپا در کنار مردم افغانستان می ایستد که برای زنده ماندن به کمک های نجات دهنده نیاز دارند.
چگونگی خشکسالی شدید در کشور برای سه سال پشت سرهم به به برداشت کمتر از اندازه میانه رسیده است و چالش اقتصادی خانواده های بی شماری را در فشار گذاشته تا برای طنده ماندن خود راهبردهای پاسخگویی منفی رو بیاورند. در گستره های روستایی، خانواده ها آخرین دارایی های باقی مانده خود – بذر، گاو، و ابزار کشاورزی را فروخته اند. در شهرها، از هر سه خانواده، یک خانواده فرصت روزی درآوردن را ندارند و به دنبال کار هستند.
شاو وی لی سرپرست کشوری WFP در افغانستان گفت: «نیازها در افغانستان قبل از زمستان زیاد است و گرسنگی بر یک سوم مردم نقش داشته و آنان را در اندازه های بالای بالای کمبود غذا قرار می دهد. این کمک های بشردوستانه اتحادیه اروپا در درنگ ویژه رخ می دهد ما هنوز زمانی برای دسترسی به آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها داریم، پیش از اینکه برف و یخ تمام همبودگاه ها را جداکند .»
از ژانویه تا پایان سپتامبر 2023، برنامه جهانی غذا توانسته است از راه تمام کارکدهایش به بیش از 17 میلیون نفر از افراد ناامن غذایی در سراسر کشور دسترسی داشته باشد. از بین کسانی که به آنها کمک شده است، 8.6 میلیون زن و دختر بودند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!