اخبار

برنامه جهانی غذای و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خواستار حمایت فوری برای جلوگیری از کاهش سخت کمک های غذایی به پناهندگان در چاد شدند.

برنامه جهانی غذا و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل امروز در مورد پایان یافتن زودهنگام کمک های غذایی به پناهجویان بحران زده در کشورچاد هشدار دادند، مگر اینکه بودجه کمکی بی درنگ برای رفع کمبودهای مالی بزرگ دریافت شود.

سازمان برنامه جهانی غذا به 161 میلیون دلار بی درنگ نیاز دارد تا از کنار گذاشتن برنامه کمک به پناهندگان خود در کشور چاد شش ماه آینده جلوگیری کند و بتواند همچنان به جوامع آسیب دیده از بحران دراز جمله 519000 پناهجوی سودانی و اهل آفریقای مرکزی کمک رسانی دهد.

اکنون جامعه های پناهندگان در کشور چاد با میزان سخت کمبود مواد خوراکی روبرو هستند،به گونه ای که در برخی بخش ها نرخ  شدید کمبود مواد خوراکی بیش از 19 درصد و نرخ مزمن 42 درصد است – وضعیتی که انتظار می رود بدون بودجه کمکی سبب شود تا کمک های غذایی را پایان یابد و چگونگی زندگی مردم سخت تر گردد.

برنامه جهانی غذای از ژوئن 2021ناگزیر گردید به سبب کمبود بودجه، نیمی از جیره  خوراکی را برای پناهندگان و سایر گروه ها فراهم آورد. هر دو سازمان برنامه جهانی غذا و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نگرانند که هرگونه کنارگداشتن بیشتر کمک های خوراکی  بر امنیت غذایی، خوراک دهی و حفاظت از جوامع پناهنده نقش منفی سختی داشته باشد – به ویژه در مورد آسیب پذیرترین  گروه های آنها مانند کودکانی که از مدرسه بیرون کشیده می شوندکه ناچاربه کار می شوند یا مجبور به همسری افراد در سن کودکی می شوند.

آقای پیر آنورات، مدیر کشوری و نماینده برنامه جهانی غذا در چاد می گوید پناهندگان برای چیزی که گاهی تنها غذایی است که در روز می خورند روی (کمک  سازمان)ما حساب می کنند . کمک غذای WFP یک راه نجات زندگانی است. اکنون بیم پایان یافتن این راه کمک رسانی عواقب آسیب زای سخن بر آسیب پذیرترین افراد، به ویژه زنان، دختران و کودکان خواهد داشت و  ما بسیار نگران هستیم.

کشور چاد میزبان 577000 پناهنده است که بیش از هر کشور دیگری در غرب و مرکز قاره آفریقا     می باشد . جمعیت پناهندگان در سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است وبیشترشامل افرادی است که از ناپایداری  سیاسی، ناآرامی های اجتماعی و ناامنی در کشورهای همسایه مانند کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، نیجریه و سودان گریخته اند.

ترجمه آزاد از WFP

عکس از

Corentin Fohlen/UNHCR

https://www.thenewhumanitarian.org/publication-location/goz-beida

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!