اخباراروپاروسیهسیاست و اقتصاد جهانیکارکردها

وبینار بررسی حقوقی پیش زمینه جنگ اوکراین

در تاریخ 19 مرداد ماه 1402 برنامه همایش با عنوان « وبینار بررسی حقوقی پیش زمینه جنگ اوکراین و ناتوانی سارمان های بین المللی برای جلوگیری از آن » در ساعت 16 تا 18 با همکاری انجمن صلح و امنیت غذایی ، فصلنامه مطالعات بین المللی ، انتسارات جهان سیاست و بنیاد مطالعات صلح بین المللی برگذار گردید .

جلسه با سخنرانی مدیر نشست آقای آدکانیان مدیر مسئول و بنیانگذار انجمن صلح و امنیت بین الملل شروع گردید و با توضیح پیرو علت و ماهیت برنامه مزبور همراه بوده است . سپس آقای دکتر ذاکریان مدیر محترم فصلنامه مطالعات بین المللی درباره ماهیت جنگ اوکراین و آثار آن بر سیاست کشورهای منطقه به گفتگو پرداختند و در ادامه به نقد سیاست های جهانی و کشور ایران در زمینه جنگ اوکراین پرداختند . ایشان در بین گفته های خویش  جنگ روسیه با اوکراین آن را از نگاه حقوقی پذیرفتنی ندانستند و آن را تجاوز به خاک سرزمین مستقل دانستند. همچنین با بررسی حقوقی امر دفاع پیش دستانه این جنگ را از قرارگیری در این هنجار نیز بیرون دانستند.

در ادامه نیز دکتر امیر مقامی ، استادیار دانشگاه اصفهان به بررسی  طرح دعوای اوکراین در دیوان بین المللی دادگستری پرداختند . ایشان با اشاره به  جستاری در زمینه شرایط طرح دعوای حقوقی اوکراین و روسیه در برابر  یکدیگر در دیوان بین المللی دادگستری به آثار سیاسی و حقوقی اشاره کردند. این امر با نگاه به رفتار سازمان های جهانی در زمینه دعوای اوکراین و روسیه در دیوان مزبور و نقش صلاحیتی دیوان با استناد به وجود ورود ثالث و …. بود و در پایان نیز  نیز به چالش های دیگر که ممکن است از این امر پدیدار شود پرداخته شد  .

سپس به پرسش و پاسخ در زمینه جستارهای گفتگو شده پرداخته شد و آقایان دکتر مقامی و ذاکریان اشاره  بر  نقش دیوان و همچنین توانایی نسبی سخت سازمان های بین المللی در زمینه پیگرد حقوقی این چالش داشتند . این درگیری های حقوقی  با اشاره بر ساختار سیاسی و حقوقی جهانی می تواند چالشی اساسی باشد . در پایان نشست  هم آقای آدکانیان به اشاره به چالش های امنیت غذایی ناشی از جنگ اوکراین   و پیوند آن با ایران به سبب جنگ اوکراین پرداختند .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!