اخبار

برنامه جهانی غذا و دانشگاه ملی کشاورزی ارمنستان پیمان همکاری بستند

25 ژوئن 2024

مراسم دستینه نمودن قرارداد، که در 20 ژوئن 2024 در دانشگاه برگزار شد، آغاز گروهی از برنامه های همراه یکدیگر برنامه ریزی شده برای بهبود امنیت خوراکی، گسترش شیوه های کشاورزی هوشمند، رسیدگی به سختی های زیست بومی در زیستگاه ها، کاهش نقش دگرگونی های آب و هوا، و توانمندسازی گسترش  پایدار در بخش کشاورزی است.
اکنون  30 درصد از مردم ارمنستان با ناامنی خوراکی روبرو   هستند و 25 درصد در فقر زندگی می کنند. WFP از راه ارزیابی امنیت خوراکی  و آسیب پذیری خود، پایه و اساس خواست آگاهانه و برنامه ریزی پاسخ پرنقش را می سازد. این تلاش همه بخش ها ، به ویژه بخش هایی را که دارای مردمان  پناهنده بالا هستند در بر می گیرد ، در کنار کمک های غذایی ویژه ، کمک های پولی، و برنامه های مقاوم سازی را هدف قرار می دهد و پایبندی WFP را برای افزایش امنیت خوراکی در سراسر کشور توانمندتر می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!