مقاله هاقاره آمریکا

بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور

این مقاله به زبان فارسی است

کلید واژگان:امنیت غذایی،کمک های بشردوستانه،جمهوری ونزوئلا،دیوان های بین المللی،بحران غذایی.مهر 1398

علیزضا(آریک)آدکانیان،دانشجوی دکتری دانشگاه اروپایی ارمنستان

ونزوئلا بحران های سیاسی و اقتصادی زیادی را در سال های اخیر پشت سرگذاشته است که بسیاری از آنها همچنان ادامه دارد. این تنش ها سبب یک بحران غذایی شده است.ونزوئلا امروز نیازمند کمک های بشر دوستانه است.دگرگونی های مختلف جهانی نیز بر شرایط آن بحران اثر گذار بوده است. در این مقاله به نقش طرفین در این زمینه می پردازیم.

چکیده

بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا یکی از موضوعات چالش برانگیز در جامعه بین‌المللی است تا جایی که امروزه نگرانی شدید پیرامون آن وجود دارد و سازمان ملل و سایر نهاد‌‌‌های بین‌المللی نیز وجود بحران انسانی و نقض تعهدات نسبت به تامین امنیت غذایی شهروندان را به شکل هشدار دهنده‌ای بیان می کنند .
علت‌های بسیاری در گسترش این موضوع وجود دارد که سیاست‌های بین‌المللی و داخلی دولت رسمی ونزوئلا و مداخلات بین‌المللی می تواند از مهمترین آنها باشد. در این پژوهش سوال محوری را چگونگی پیدایش بحران انسانی اخیر و چگونگی دستیابی به یک راه‌حل حقوقی با تاکید بر مسئولیت مقامات نظامی و سیاسی کشور ونزوئلا می‌توان دانست .
در نظر است با بررسی علل وقوع این فاجعه انسانی، چگونگی پیگرد حقوقی مسئولین آن در محاکم بین‌المللی و یک راه حل کاربردی در بحران امنیت غذایی و تاثیر آن بر شهروندان ونزوئلایی دست یافت.
 یکی از مهمترین دستاورد‌‌های پژوهش می تواند امکان ارجاع و پیگیری افراد درگیر در ایجاد این بحران و ایجاد یک مکانیزم تحت طرح مسئولیت برای حمایت از طریق شورای امنیت یا توافق جمعی جهت ارتقا حق بر امنیت غذایی شهروندان باشد. لازم به ذکر است روش کاربردی در تحقیق مزبور روش کتابخانه و با استفاده از آمار و گزارشهای بین‌المللی بوده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!