اخبار

توسعه مسیرهای امدادی و دسترسی پرسرعت: راهکاری برای جلوگیری از گرسنگی و انتشار بیماری های مهلک در غزه

هشدار آژانس‌های سازمان ملل متحد

رم/ ژنو/نیویورک – آژانس‌های سازمان ملل متحد امروز هشدار دادند که با افزایش بیم گرسنگی همگانی افراد بیشتری در برابر گسترش بیماری های مرگبار قرار می‌گیرند، یک دگرگونی اساسی در جریان کمک‌های بشردوستانه به غزه مورد نیاز است. مدیران برنامه جهانی غذا (WFP)، یونیسف و سازمان بهداشت جهانی (WHO) می گویند که گرفتن داشته های امدادی به اندازه برای شهر غزه و سراسر نوار غزه اکنون بستگی به مسیرهای ورودی تازه دارد. هر روز کامیون‌های بیشتری اجازه داشته باشند به بازرسی‌های مرزی وارد شوند. تنگناهای کمتر در پویش کارمندان بشردوستانه؛ و پشتیبانی ایمنی برای افرادی که به کمک ها دسترسی دارند و آن ها را پخش می کنند.

بدون توانایی تولید یا وارد کردن مواد غذایی، تمام جمعیت غزه برای زنده ماندن به کمک نیازمند هستند. ولی کمک های بشردوستانه به تنهایی نمی تواند نیازهای اساسی مردم غزه را برآورده کند. سازمان ملل متحد، آژانس‌های کمک‌رسان جهانی و سازمان‌های بیرون دولت تاکنون پیروزی در پیشکش کمک‌های بشردوستانه در اندازه کوچک به غزه، با وجود چگونگی دشوار چالش، شده‌اند، اما این اندازه ها بسیار کمتر از آنچیز است که برای جلوگیری از همراهی مرگبار از گرسنگی، کمبود ریز غذاها و … بیماری. کمبود غذا، آب سالم و کمک های پزشکی به ویژه در گستره شمالی به سختی وجود دارد .

آخرین گزارش یکپارچه امنیت غذایی و رده بندی فاز غذاخوردن (IPC) اندازه های ویرانگر ناامنی غذایی در غزه را نشان می دهد و تأیید می کند که تمام جمعیت غزه – نزدیک به 2.2 میلیون نفر – در چالش یا اندازه بدتر از ناامنی غذایی سخت هستند. نزدیک به همه فلسطینی‌های غزه هر روز اندازه غذایی خود را کم می‌کنند در حالی که بسیاری از بزرگسالان گرسنه هستند تا کودکان بتوانند غذا بخورند، و این گزارش در مورد گرسنگی گسترده در صورت ادامه چالش کنونی هشدار داده است. WFP از 7 اکتبر هر روز به مردم غزه غذا می‌دهد و به بیش از بیش رسیده است. 900000 نفر در ماه دسامبر کمک غذایی دریافت کرده اند.


بیشتر بخوانید: استقبال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از پشتیبانی مالی دولت کانادا از غزه


 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!