اخبار

نقش جنگ در خطر بحران بزرگ گرسنگی با محوریت جنگ اسراییل و غزه

جنگ غزه، بحران گرسنگی را تشدید کرد

مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی بدون شک یکی از چالش های موجود در جهان است که می تواند آثار منفی بسیاری به همراه داشته باشد . مهمترین آثار یک جنگ به خطر افتادن امنیت غذایی شهروندان جهانی است که می تواند خود باعث آثار دیگری گردد .

این موضوع به وضوح در جنگ اوکراین و اسراییل و غزه قابل دید است . از دیدگاه حقوقی با استناد به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ، مواد 13 و 33 منشور ملل متحد ، مواد 5 ، 12 و 13 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مواد 5 و 25 اعلایمه جهانی حقوق بشر و … به صورت صریح و ضمنی به شناسایی امنیت غذایی و حق بر دسترسی شهروندان به سلامت و خوراک در هر شرایطی توجه داشته اند ( ادکانیان و خسروی ، 1397 ، 133 ). به عبارتی شهروندان باید از تمام حقوق و نیازهای اصلی خود در هر حالتی برخوردار باشند و این نیز شامل کمک های بشردوستانه است که در طول مخاصمات یک نیاز جدی برای تمام شهروندان نظامی و غیرنظامی است .

جنگ غزه، امنیت غذایی شهروندان غیرنظامی را به خطر انداخته است

در مخاصمه بین حماس با محوریت غزه و اسراییل شهروندان بسیاری مورد آسیب های جدی واقع شه اند که بنا به گزارش ها حدود 350 هزار فلسطینی نیازمند کمک های بشر دوستانه به صورت ماهانه و 60 درصد از برنامه جهانی غذا در کمک های غذایی در ژانویه 2023 در اختیار مردمی قرار گرفته اند که آواره بوده اند (پیوند به منبع)

با وجود منازعه اخیر یکی از چالش های جدی کمک رسانی به مردم غیرنظامی غزه است که نقشی در جنگ نداشته اند و به نوعی گروگا

خانواده فلسطینی در غزه در حال پخت و پز در آشپزخانه خود هستند. جنگ اخیر امنیت غذایی آنها را به خطر انداخته است.
جنگ اخیر بین اسرائیل و حماس در نوار غزه، امنیت غذایی خانواده های فلسطینی را به خطر انداخته است. بسیاری از خانواده ها به دلیل تخریب زیرساخت ها و قطعی برق، دسترسی به مواد غذایی و آب آشامیدنی را از دست داده اند.

ن حماس و اسراییل هستند . با این شرایط است که کمک های بشر دوستانه به راحتی نمی تواند به دست این مردم برسد انها در حالتی که طبق اخبارهای در این منطقه با کمبود سوخت ، مواد غذایی ، آب و تجهیزات دارویی روبرو هستیم . بنا به گزارش آی دی اف به عنوان یک نهاد خاص 90 درصد آب شهر غزه توسط نوار غزه تامین می شود و حماس باید شرمنده باشد که در تخریب این زیرساختارهای حیاتی انتقال اب و غذا نقش دارد . و این مووضع می تواند به یک فاجعه حقوق بشر دوستانه تبدیل گردد. (پیوند به منبع)

بنا به امار موجود حدود 1400 نفر از شهروندان در اسراییل و د رمقابل 2700 نفر از مردم غزه در مخاصمه اخیر کشته شده اند و مصر نیز امکان رفت و آمد شهروندان و کمک های بشردوستانه را به سختی امکان پذیر کرده است. (پیوند به منبع)

همچنین با توجه به گزارش ها حدود بیش از یک میلیون نفر در شمال غزه تحت شرایط خاص هستند و بیشترین آسیب نسبت به شهروندان پس از حمنله حماس به اسراییل وارد شده است و حدود 423 هزار نفر از شهروندان فاقد پناهگاه و منزل اولیه خود شده اند که می تواند یک خطر جدی داشته باشد . همچنین بنا به نظر سازمان ملل متحد بحران غزه نیازمند حدود 294 میلیون دلار برای 77 قلم از کمک های بشر دوستانه است که با وجود منازعه اخیر و شرایط پیچیده این جنگ خود می تواند یک بحران جدید جهانی باشد. (پیوند به منبع)

بنابراین این شهروندان غیرنطامی در غزه هستند که با مشکلات بسیار و حتی مرگ روبرو هستند در صورتی که جامعه جهانی با تلاش برای به صلح خواندن طرفین در تلاش برای بهبود شرایط انها تلاش می کند.

 

بحران گرسنگی در غزه؛ جدی تر از همیشه

جنگ اخیر دارای اهمیت اساسی است که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل نیز که در تاریخ 16 اکتبر 2023 یک جلسه اظطراری برگذار کرده است و در جلسه ای که با قطعنامه روسیه شروع شده است . این جلسه بدون هیچ قطعنامه یا راهکار جدی پایان پذیرفته است که دلیل انرا اختلاف طرفین در عدم محکومیت حماس به سبب حمله مسلحانه به اسراییل و در ضمن عدم توجه به شرایط افراد غیرنظامی در جنگ اخیر به پایان پذیرفته است . در جلسه فوق چند مورد دارای ویژگی است که عبارتند از : نسبت به ایجاد یک کرویدور برای انتقال کمک های بشردوستانه و ثبات در امنیت پناهندگان ، کشته شدن 3000 نفر از شهروندان در غزه به ویژه زنان و کودکان و دیگر موارد بوده است. (پیوند به منبع)

بنابراین در این جنگ نقض حقوق شهروندان غیرنظامی و به خطر افتادن امنیت غذایی شهروندان نمی توان مورد مهم دیگری پیدا کرد که بتواند توجه جامعه جهانی را جلب کند .

در یک نتیجه گیری در طول مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی ، شهروندان غیرنظامی مهمترین آسیب دیدگان هستند و در بعد وسیع تر امنیت غذایی شهروندان هم بعد دیگری است که می تواند یک خطر جدی را ایجاد کند . این موضوع در کل جنگ ها به صورت جنایت های جنگی ، جنایت علیه بشریت و … نمود پیدا کرده است .

در بحران مخاصمه غزه یا فلسطین در مقابل اسراییل این بحران به صورت جدی وجود داشته است و طرفین درگیر و دیگر قدرت ها تلاش بر بهره برداری سیاسی خود در این موضوع نیز دارند . تنها موضوعی که در اینجا می تواند یک نگرش بی اهمیت باشد جان شهروندانی است که کشته می شوند .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!