اخبارحقوق بین الملل

نشست وبیناری بررسی حقوقی پیش زمینه جنگ اوکراین و ناتوانی سازمان های بین المللی برای جلوگیری از آن

پنجشنبه 19 مرداد 1402 از ساعت 16 تا 18

سخنرانان و جستارهای سخنرانی:

دکتر مهدی ذاکریان،مدیر فصلنامه مطالعات بین المللی

بررسی حقوقی  انگیرهای جنگ روسیه علیه اوکراین

دکتر امیر مقامی، استاد دانشگاه اصفهان

بررسی چگونگی ناتوانی سازمان های بین المللی از رخداد جنگ اوکراین

شرکت کنندگانی گرامی که مقاله های پیرامون جستار همایش آماده نمایند و در شورای علمی در فصلنامه مطالعات بین المللی دارای رتبه الف وزارت علوم ایران پذیرفته شود مقاله ایشان منتشر خواهد گردید.

پژوهشگران از داخل کشور افغانستان که دارای مقاله پذیرفته شده در شورای بررسی در زمینه امنیت غذایی و جنگ اوکراین  باشند ،مقاله ایشان از سوی انجمن صلح و امنیت غذایی  مورد پشتیبانی مالی برای نشر در فصلنامه  قرار خواهد گرفت.

چگونگی نام نویسی :

نگاره(تصویر )کارت شناسایی برای استادان و دانشجویان ،نگاره گواهی دانش آموختگان،نامه درخواست شرکت در وبینار ،شماره تماس و ایمیل.

برای شرکت کنندگان در ایران عکس فیش واریزی به مقدار یک میلیون ریال به شماره کارت 6037997246931613 به نام مدیر فصلنامه مطالعت بین المللی

نشانه ایمیل برای فرستادن درخواست:

info@f-sapra.com

isjqnet@gmail.com

مقاله های مورد پذیرش در تارنمای انجمن آگاهانده خواهد شد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!