اخبار

سازمان برنامه جهانی غذا در میانه درگیری در اسرائیل و فلسطین زنگ هشداری را در مورد امنیت غذایی به آواز درآورد و خواستار دسترسی بی درنگ به کمک های بشردوستانه شد.

رم - برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) بسیار از چگونگی روزگار با شتاب رو به بد شدن در اسرائیل و کشور فلسطین و نقش این درگیری بر مردمان آسیب دیده نگران است.

با سخت تر شدن درگیری، غیرنظامیان، از جمله کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر، با چالش‌های فزاینده‌ای در دسترسی به کالاهای غذایی مورد نیاز ، با اختلال در شبکه‌های پخش مواد غذایی و تولید آن  به سختی دچار مش وند که ناشی از درگیری ها می باشد.

WFP دسترسی ایمن و بدون مانع به کمک های بشردوستانه به گستره های آسیب دیده را تشویق می کند و از همه سو ها ی درگیری می خواهد که اصول حقوق بشردوستانه را انجام دهند و هر اقدام مورد نیاز را برای پاسداری از جان و رفاه غیرنظامیان از جمله چگونگی دسترسی به غذا انجام دهند.

WFP آماده است تا با داشته های انبارهای  غذایی از پیش داشته برای افرادی که آواره شده اند یا در سرپناه هستند، در زمان هایی که چگونگی اجازه دهد، واکنش پر شتاب نشان دهد، و همچنین از سرگیری کمک های غذایی همیشگی و جابجایی نقدی خود به افراد آسیب پذیر.

در حالی که بیشتر فروشگاه ها در گستره های آسیب دیده در فلسطین اکنون  یک ماه مواد غذایی وجود دارد، این بیم وجود دارد که به شتاب از بین برود زیرا مردم از ترس یک درگیری دراز مدت انبار می کنند. نبود پشت هم برق بیم فساد مواد غذایی را به همراه دارد.

WFP از نزدیک بر دسترسی و قیمت اخوراکی ها  و سایر کالاها در میان شبکه 300 فروشگاه ناحیه ای خود بازبینی می کند و با نانوایی های آن گستره برای تهیه نان تازه و پشتیبانی از اقتصاد بخش همکاری نزدیک دارد.

برنامه جهانی غذا در پیشکش کمک های غذایی زندگی بخش پغشار بوده و به حدود 350000 فلسطینی ماهانه خدمات رسانی می کند و با همکاری سایر همکاران بشردوستانه از طریق پلت فرم نقل و جابجا کردن پولی خود به نزدیک به یک میلیون فلسطینی کمک می کند.

این چالش ها به دنبال کاهش ویرانگر کمک برای 60 درصد از دریافت کنندگان کمک های غذایی برنامه جهانی غذا از ژوئن 2023 به دلیل کمبود بودجه بود که سبب  شد که تنها 150000 نفر جیره های کاهش یافته دریافت کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!