اخباراروپاحقوق بین المللسیاست و اقتصاد جهانی

از پژوهشگران درخواست می شود پیرامون نشست های جنگ روسیه-اوکراین در جستارهای پیشنهادی زیر مقاله های خویش را برای ما بفرستند.

پژوهشگران و دانشجویان از داخل کشور افغانستان که مقاله های آنان در زمینه امنیت غذایی و پیوند آن با جنگ اوکراین مورد پذیرش داوران قرار گیرد از سوی انجمن صلح و امنیت غذایی مورد پشتیبانی مالی برای نشر رایگان در فصلنامه مطالعات بین المللی برخوردار خواهند شد.

بخش حقوقی

بررسی حقوقی مداخله روسیه در خاک اوکراین

بررسی حقوقی اعتبار جنگ

بررسی حقوقی مداخله روسیه به بهانه وجود اقلیت روس تبار

بررسی حقوقی بسته شدن راه های تجارت جهانی

بررسی حقوقی سرقت  اموال و تولیدات اوکراین

بررسی حقوقی پرداخت غرامت بابت خسارات جنگ

بررسی امکان مداخله دیوان لاهه در امور جنایات مربوط به جنگ

و…

بخش دوم:

 بخش سیاسی

بررسی عوامل ایجاد جنگ

اهمیت نقش گسترش ناتو در آغاز جنگ

نقش ترکیه در جنگ اوکراین

نقش اروپا در جنگ اوکراین

نقش ایالات متحده در جنگ اوکراین

چین و جنگ اوکراین

نقش ایران در جنگ اوکراین از دیدگاه منافع ملی کشور

بررسی اتحاد های پیرامون جنگ اوکراین

بررسی جنگ اوکراین بر امنیت انرژی در جهان

و…

 

بخش سوم

بررسی بحران انسانی و زیست محیطی

بررسی بحران آوار گان در میانه جنگ اوکراین

بررسی ناامنی غذایی در جهان ناشی از جنگ اوکراین

بررسی نیازهای امداد رسانی در جنگ اوکراین

بررسی میزان خسارات به زیرساخت های شهری و غیرنظامی

بررسی موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

بررسی موارد جنایات جنگی در طول جنگ اوکراین

بررسی نتایج تهدید آب راههای  جهانی

بررسی تهدیدات زیست محیطی جنگ اوکراین

نقش جنگ اوکراین بر گرمایش زمین

نقش جنگ اوکراین بر نابودی زیرساخت های تولیدی و کشاورزی

نقش جنگ اوکراین بر تخریب روابط فرهنگی کشورها

بررسی اهمیت نقش امداد رسانی سازمان ملل و صلیب سرخ در جنگ

و….

بخش چهارم

صلح

بررسی ظرفیت های صلح ساز در جنگ اوکراین

کدام کشورها ظرفیت صلح سازی در این جنگ را دارند

نقش و اهمیت سازمان ملل در کمک به ایجاد صلح در جنگ اوکراین

نقش تهدیدات اتمی در به خطر ایجاد مانع برای صلح در جنگ اوکراین

نقش صادرات سلاح به کشورهای درگیر در جنگ در تهدید صلح

بررسی دلایل ناکارآمدی سازمان ملل در ایجاد صلح

خطرات بدعت آمیز جنگ اوکراین در تهدید صلح در جهان

و….

بخش پنجم

 فرهنگی

نقش جنگ اوکراین بر هنر جهانی

نقش هنرمندان در جنگ اوکراین

نقش سیاسی هنر در جنگ اوکراین

نقش هنر برای ایجاد زمینه های ایجاد  صلح

و….

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!