راهنمای نویسندگان برای تنطیم مقالات

مقاله های پیرامون زمینه امنیت غذایی از مسیر انجمن پذیرش می شود و پس از داوری مشترک در انجمن و فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) برای انتشار در فصلنامه اقدام می گردد.

1. مقالات ارسالی بین 5500 تا 6500 واژه، چکیده مقالات بین 150 تا 250 واژه و کلیدواژگان بین 5 تا 7 واژه باشد.

2. مقالات با نرم افزار Word تایپ شده و از طریق سامانه ارسال شود.

3. در فایل جداگانه‌ای مشخصات نویسندگان و راه‌های تماس با نویسنده مسئول مکاتبات درج گردد.

نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان در زیر عنوان مقاله ذکر شده و رتبه علمی و گروه تحصیلی آنان با مشخص کردن نویسنده مسئول و ایمیل دانشگاهی وی، در زیر عنوان مقاله ذکر شود.

4. چنانچه مقاله برگرفته از طرح پژوهشی، پایان‌نامه یا رساله است برای درج توضیحات مربوط به آن، عنوان مقاله با درج ستاره شماره خورده و توضیحات به صورت پانوشت در زیر صفحه اول فایل مشخصات نویسندگان بیاید.

5. مقالات شامل عنوان مقاله، چکیده (شامل بیان کلی موضوع، سوال اصلی، روش تحقیق و نتیجه کلی مقاله)، کلید واژگان، مقدمه (شامل بیان مساله مقاله، سوال و فرضیه، اهداف، روش تحقیق مقاله باشد- بدون اینکه این موارد تیتر جداگانه بخورد)، پیشینه موضوع (شامل حداقل بررسی و نقد سه اثر)، متن اصلی، نتیجه‌گیری و منابع بوده و چکیده و کلید واژگان به زبان انگلیسی در انتهای مقاله بیاید.  

6. تمام شماره‌گذاری‌های مقاله باید به این شکل باشد: 1- تیتر اصلی 1-1- تیتر فرعی 1-2- تیتر فرعی 1-2-1- تیتر فرعی فرعی

7. در کل مقاله هر متنی که از هر منبعی برداشته شده است باید در گیومه قرار گیرد. به این صورت:

…………. متن شما…………….. «…………………متن منبع ……………….»(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه‌)؛ (Author Name, Publish Year: Pages).

(نکته: چنانکه منبع فارسی است، پس از منبع درون پرانتزی به صورت فارسی؛ منبع درون پرانتزی یکبار هم با ترجمه به انگلیسی باید بیاید، نام نویسنده/نویسندگان به فینگلیش و سال خورشیدی با میلادی مطابقت یابد)

8. جداول، اشکال و نمودارها حتما باید دارای تیتر با شماره در بالا و منبع در پایین آنها باشد. حداکثر اندازه هر جدول، شکل و نمودار به این صورت است: عرض 11 سانتیمتر و طول 13 سانتیمتر. دقت کنید عکس‌ها باید بالاترین کیفیت را داشته باشد (حداقل 600dpi) و نمودارها با نرم‌افزار مخصوص (حداقل اکسل) طراحی شود و عکس نباشد. نمودارها و جدوال نیز باید با نرم‌افزار Word طراحی شده و به صورت عکس نباشد.

9. علاوه بر اینکه مقاله نباید دارای غلط‌های املایی و نگارشی باشد، در کل مقاله نیم فاصله‌ها را رعایت فرمایید. مثل می تواند، می شود، فاصله ها و… که باید به این شکل درآید: می‌تواند، می‌شود، فاصله‌ها ( از کلیدهای کنترل و 2 به صورت همزمان برای ایجاد نیم‌فاصله استفاده کنید)

10. اصطلاحات انگلیسی و توضیحات فارسی با درج شماره به صورت پانوشت در زیر متن مقاله درج گردد و در هر صفحه شماره پاورقی از 1 شروع شود و پس از شماره نقطه و یک فاصله باشد. فقط شماره در پاورقی بالانویس شود.

11. منابع مقاله به‌روز و 90 درصد آنها، مربوط به 10 سال اخیر باشد، حداقل نیمی از منابع هم خارجی باشد. (برای تهیه منابع خارجی می‌توانید به سامانه سای‌اکسپلور مراجعه فرمایید و با ثبت نام و ایجاد پروفایل در آن به ذایگان به مقالات خارجی دسترسی پیدا کنید)

12. برای ارجاعات، هر منبع فارسی به صورت خلاصه درون پرانتز (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه) در متن مقاله قرار گیرد و حتما به صورت ترجمه انگلیسی هم بلافاصله بعد از آن بیاید: «مثال: (ملکی، 1390: 83-80)؛ (Maleki, 2011: 80-83)» (یعنی فارسی را به فینگلیش بنویسید و سال آن را هم به میلادی تغییر دهید) برای مطابقت سال یا به صفحه انگلیسی فصلنامه‌ای که مقاله را از آن برداشت کرده‌اید مراجعه کنید و یا از این تارنما استفاده فرمایید: https://www.bahesab.ir/time/conversion

– در پایان مقاله، منابع به فارسی زیر عنوان منابع فارسی و منابع انگلیسی زیر عنوان English References بیاید همه منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف البفای هر یک از این دو زبان باشد. همه موارد به شکلی که در زیر APA شده است بیاید.

– سپس همه منابع فارسی و انگلیسی ذیل عنوان  Translated References to English بیاورید. منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه کنید و در انتهای آن به صورت بولد عبارت (In Persian) را به صورت بولد قرار دهید. همه را بدون گذاشتن هیچ علامت و شماره‌ای در آغاز آن تنظیم فرمایید. (این بخش در تعداد واژه‌های مقاله شما 6500 واژه، شمرده نمی‌شود)

– دقت کنید منابع داخل متن و در پایان متن حتما باید یکسان باشد و هیچ منبعی وجود نداشته باشد که در یکی آمده باشد و در دیگری نیامده باشد.

– در بخش منابع، هیچ منبعی با گیومه شروع نشود. در روش APA گیومه لازم نیست.

– در مورد کتاب فارسی با ترجمه انگلیسی: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب،‌ نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر،‌ نوبت چاپ. شماره دی.او.آی

نمونه:

– احمدی، سعید. کاملی، علی. (1391). چگونه باید منابع را نوشت، ترجمه اشکان برومند، تهران: بخارا، چاپ سوم.

———— ترجمه به انگلیسی در زیر———->

– Ahmadi, A., Kameli, A. (2012). How to Write the References. Translated by Ashkan Boromand, Tehran: Bokhara, Third Edition.

در مورد مقاله با ترجمه انگلیسی: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام و نام خانوادگی مترجم. نام مجله، دوره انتشار(شماره فصلنامه)، شماره صفحات مقاله در مجله. دی.او.آی: اگر ذارد

نمونه:

فاخری، م. همدانی، م. (1398). روند همگرایی آمریکای لاتین در قرن بیست و یکم. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 16(3)، 71-53. doi: isj2010/3343455378

———— ترجمه به انگلیسی در زیر———->

– Fakheri, M., Hamedani, M. (2019). The Process of Latin American Integration in 21 Century. International Studies Journal, 16(3), 53-71.

در مورد سایت و دیگر منابع الکترونیکی با ترجمه انگلیسی: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (انتشار یا تاریخ دسترسی). عنوان مطلب.‌ نام مترجم. نام سایت، تاریخ چاپ مطلب یا دسترسی، در: نشانی سایت یا منبع الکترونیکی.

نمونه:

فراتی، عبدالوهاب. (1394). درآمدی بر دو رویکرد متفاوت اسلام فرهنگی. پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، 27 بهمن، در: https://www.hawzah.net/fa/Article/View/94614/
———— ترجمه به انگلیسی در زیر———->

Forati, A. (2016). An Introduction to Two Different Approaches to Cultural Islam. Hawzah Notices Site, February 16, at: https://www.hawzah.net/fa/Article/View/94614

توجه: در مورد منابع انگلیسی و زبان‌های دیگر نیز به همین ترتیب در مورد کتاب، مقاله، سایت و دیگر منابع الکترونیکی عمل گردد.

نمونه کتاب انگلیسی:

Chubin, S., Elleman, M. (1994). Iran’s National Security Policy: Capabilities, Intentions and Impact. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.

نمونه مقاله انگلیسی:

Lilli, E. (2018). Debating US Military Strategy in the Persian Gulf: What is the Way Forward?. Revista Brasileira de Política Internacional, Vol. 61(1), 2-18.

نمونه سایت انگلیسی:

Elleman, M., RoUhi, M. (2019). The IRGC Gets into the Space-Launch Business. IISS, May 1, at: https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/05/iran-military-satellite-launch-irgc

13. فونت فارسی در متن مقاله B Zar شماره 12 و فونت انگلیسی در متن مقاله Angsana new شماره 14 باشد.

در پاورقی برای فارسی B Zar شماره 10 و در انگلیسی برای پاورقی Angsana new شماره 12 باشد.

14. در مقالات فارسی، لازم است یک فایل چکیده مبسوط نیز تهیه شود که شامل مقدمه،  روش تحقیق، یافته‌ها و نتایج خواهد بود و حجم آن بین 1000 تا 1100 واژه می‌باشد. همین چکیده مبوسط باید به انگلیسی نیز ترجمه شود و با عنوان Extended Abstract  برای فصلنامه فرساتده شود که شامل:

Introduction, Methodology, Results and Discussion, Conclusion 

است که به همراه چکیده فارسی در یک فایل برای فصلنامه ارسال می‌گردد. حجم آن نیز بین  1000 تا 1100 واژه باید ‌باشد. (در ابتدای ارسال مقاله، انجام این کار لازم نیست، ولی یک مرحله قبل از پذیرش نهایی باید صورت گیرد.)

15. در صورتی که مقاله توسط یک نهاد، سازمان، مؤسسه، دانشگاه، پژوهشگاه و… تأمین اعتبار شده است، لازم است که نویسندگان آن مقاله، تشکر و قدردانی خود را از آن سازمان در صفحه اول مقاله به صورت پاورقی درج نمایند.

نکته مهم 1: چنانچه مقاله خود را پیش از ارسال با یک سامانه مشابهت‌یاب مثل همیاب، سمیم‌نور، همتاجو و…، مشابهت‌یابی کنید تا مشابهت نداشته باشد، و گزارش مشابهت‌یابی را به همراه مقاله برای فصلنامه ارسال کنید، در روند بررسی مقاله خود، تسریع ایجاد کرده‌اید. البته فصلنامه در نهایت قبل از پذیرش نهایی مشابهت‌یابی را انجام خواهد داد و داشتن مشابهت باعث کندی روند پذیرش و اصلاحات دوباره خواهد شد. فصلنامه مشابهت زیر 12 درصد را قبول دارد.

نکته مهم 2: با توجه به اقدام فصلنامه مطالعات بین‌المللی برای نمایه شدن در پایگاه‌های بین‌المللی، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان مقالات (به ویژه نویسنده مسئول) الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به فصلنامه نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID و ایمیل آکادمیک اقدام فرمایند. (ایمیل آکادمیک را باید از از دانشگاه، پژوهشکده و… مطبوع خود دریافت نمایند).

جهت دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID روی لینک زیر کلیک کنید:

https://orcid.org/signin

برای دیدن راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر یا ORCID، روی لینک زیر کلیک کنید:

http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/files/orcid_help.pdf

 

ارسال مقالات

  • انواع فایل های مجاز : pdf, word.