اخبار

WFP همزمان با آغاز عملیات برای ویژخ غزه و کرانه باختری، خواستار ایجاد راه های بشردوستانه است

رم - برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) برنامه ویژه را برای دادن کمک های غذایی زندگی بخش به بیش از 800000 نفر در غزه و کرانه باختری که با شرایط بد، نداشتن دسترسی به غذا، آب و منابع مورد نیاز روبرو هستند، راه اندازی کرده است.

برنامه جهانی غذا خواستار ایجاد راه های بشردوستانه برای آسان کردن ورود کمک‌ها و کمک‌های بشردوستانه به غزه است و خواستار گذراندن امن و بدون بازدارنده برای کارکنان و کالاهای مورد نیاز است.

برنامه جهانی غذا برای دسترسی به نیازمندان نیاز فوری به دسترسی و بودجه دارد. در مجموع 17.3 میلیون دلار در چهار هفته آینده برای رسیدگی به این وضعیت بحرانی مورد نیاز است.

:گزارش  به روزرسانی شده از فلسطین که در آن با شتاب در حال گسترش پخش کمک های غذایی ویژه است

روز دوشنبه برنامه جهانی غذا به همراه سازمان پناهندگان ملل متحد خوراک آماده را بین 73000 نفر پخش کرده است. پخش روزانه برای آوارگان در پناهگاه‌ها در غزه ادامه دارد، زیرا این نگرانی وجود دارد که این شهر با کمبود زی نیازهای زندگی مانند غذا، آب و برق روبه‌رو است و زیرساخت‌های آسیب دیده سختی شبکه‌های فراهم سازی و پخش مواد غذایی را آسیب زده است.

برنامه جهانی غذا همچنین پخش پول نقد را برای 164000 نفر در غزه و کرانه باختری آغاز می کند. کوپن های الکترونیکی را می توان در اقلام غذایی موجود در فروشگاه های بومی بازخرید کرد. WFP در مورد در دسترس بودن خوراکی  در فروشگاه های بومی نگران است زیرا دارابب رو به پایان  است.

در چند روز آینده، چشم به راه ذارایی های خوراکی از راه باز کردن راه های بشردوستانه، برنامه جهانی غذا بین 300000 نفر در زیستگاه های میزبان غذا چخش می کند و پلتفرم های مبتنی بر پول نقد را در اختیار شرکای بشردوستانه قرار می دهد.

تمام مرزها و جایگاه های بازرسی بین کرانه باختری و غزه بسته است که با جلوگیری از ورود کمک های ضروری، چالش ها را زیاد می کند.

برنامه جهانی غذا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!