اخبار

برنامه جهانی غذا و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خواستار دریافت تن خواه فوری برای جلوگیری از کاهش دانگ کمکی بیشتر به پناهجویان در چاد شدند.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP) و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، آژانس پناهندگان سازمان ملل، امروز هشدار دادند که برنامه جهانی غذا در ماه آوریل مجبور به کاهش بیشتر کمک های غذایی به آوارگان خواهد شد و ممکن است با از کار افتادن کامل کمک ها در این کشور روبرو شود

پناهندگان، آوارگان و همبودگاه های  میزبان آن ها در چاد، به ویژه آنهایی که تازه به این بخش ها وارد شده اند، جون دچار فشارهای درهم آمیخته ناامنی فزاینده، تکان های سخت های اقلیمی، و افزایش هزینه غذا که گرسنگی و کمبود ریزعنصرها را افزایش می دهددر تنگنا قرار گرفته اند.

برنامه جهانی غذا در شش ماه آینده به مقدار 142.7 میلیون دلار نیاز بی درنگ یدارد تا برنامه کمک به پناهندگان خود را ادامه دهد و کمک های خوراکی نجات بخش به همبودگاه های آسیب دیده از بحران پیشکش نماید. کمبودهای پولی زیاد پیشتر سبب شد تا  WFP مک های خوراکی خود را در ماه های نزدیک کاهش داده است .در ماه آوریل، WFP تنها می تواند به 270300 نفر از 600000 پناهنده در کشور کمک کند، زمانیکه در ماه مه پیش بینی می شود کمک به پناهندگان و آوارگان داخلی  ناممکن شود.

“اگر در ماه مه دیگر کمک غذایی وجود نداشته باشد، برای پناهندگان و جمعیت میزبان به طور یکسان فاجعه بار خواهد بود، زیرا فصل لاغری به سرعت نزدیک می شود و شاهد افزایش سطح گرسنگی خواهیم بود.

به تازگی شمار  کودکان که دچار ناکافی بود ریز عتصرها بودند ودر پوشش درمان در اردوگاه های  شرق کشور بستری شده اند، 65 درصد افزایش داشته است.

همچنین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به  172.5 میلیون دلار برای ادامه پشتیبانی و کمک رسانی به بیش از یک میلیون آواره شده به زور و سرزمین  میزبان آنها در چاد نیاز دارد. تاکنون تنها 15 درصد از تن خواه مورد نیاز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل فراهم شده است.

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!