اخبار

بیانیه مدیر اجرایی سازمان برنامه جهانی غذا (سیندی مک‌کین)پیرامون از کار افتادن ناپایدار کارهای کمک رسانی در سودان

دفتر سازمان رم - از آنجایی که بحران در سودان میلیون‌ها نفر را به سمت گرسنگی می برد، سازمان برنامه جهانی غذا (WFP) به گونه فوری ازکارافتادن ناپایدار کمک رسانی را که پس از مرگ غم‌انگیز سه عضو گروهش در 15 آوریل دوباره برقرار گردیده بود . پخش مواد خوراکی در روزهای آینده در ایالت‌های گدارف، گزیرا، کاسالا و نیل سفید آغاز خواهد شدتا کمک‌های نجات‌بخشی که بسیاری اکنون بسیار به آن نیاز دارند، پخش شود.

چگونگی امنیتی هنوز به شدت بیم آمیز است. برنامه جهانی غذا در حال بررسی جایگاه هایی است که در آن دسترسی بشردوستانه پشتیبانی شده است در حالی که به سختی امنیت، توانایی و بیم های در پیوند با  دسترسی را در دید دارد. ما بیشترین پاسداری را برای آرامی  از ایمنی همه کارکنان و همکاران خود در حالی که برای برآوردن نیازهای رو به رشد آسیب پذیرترین اقشار شتاب داریم، انجام خواهیم داد.

برای پاسبانی از کارکنان نهادهای ویژه بشردوستانه و مردم سودان، جنگ باید بازایستد. پیش از این درگیری بیش از 15 میلیون نفر در سودان با ناامنی شدید غذایی روبرو بودند. ما چشم داشت داریم که با ادامه جنگ، این شمار به مقدار درنگ پذیر افزایش یابد.

درچنین رخدادهایی نیاز به پشتیبانی همکاران برنامه جهانی غذا و سازمان ملل بیشتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!