اخبارکارکردها

گزارش ماه های آذر و دی آموزشکده تخار- انجمن پژوهشی صلح و امنیت غذایی

بررسی پیشرفت آموزش و پشتیبانی از دانش آموزان

کارهای آموزشی به این ترتیب پی گیری شده است:
– ادامه روند آموزش ریاضی و فیزیک برای دانش آموزان دختر و پسر.
– پیشرفت گروه ریاضی در بخش های معادلات.
– آموزش نکات انگیزشی زندگی برای دانش آموزان در میانه درس.
– پخش بسته های خوراکی برای دانش آموزان در ماه گذشته.
– پخش کتابچه و مداد برای دانش آموزان.
– تشویق دانش آموزان جهت همکاری آنان در کلاس درسی و پیگیری درس های داده شده.
یادآوری می شود پشتیبانی مردمی از کلاس های آموزش دختران و پسران محروم از درس در این روستا بیشتر شده است که از آن قدردانی می کنیم.

آموزش و پشتیبانی از دانش آموزان و بررسی پیشرفت در آموزش
با تلاش برای تقویت ریاضی و توزیع بسته‌های آموزشی، در این تصویر آموزش و پشتیبانی از دانش آموزان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!