اخبار

مدیر کل فائو در انجمن منطقه ای CELAC-بخش دوم

فائو و انجمن همکاری های آمریکای لاتین و دریای کارائیب

گستره آمریکای لاتین و دریای کارائیب از نظر کاهش گرسنگی و فقر در دهه منتهی به 2015 کارایی بهتری داشتند. بین سال‌های 2019 تا 2021، شمارافرادی که از گرسنگی رنج می‌برند 30 درصد افزایش یافته و به 56.5 میلیون نفر رسیده است، در حالی که شمار افراد دچار  فقر نیز افزایش یافته است.

مدیر کل فائو گفت که این می تواند نشان دهنده یک پسرفت در یک دهه یا بیشتر در راه تلاش برای کاهش فقر و گرسنگی در این سرزمین ها و فراتر از آن باشد و جلوگیری کننده از تلاش ها برای کاهش نابرابری ها شود، چیزی که در هدف10 توسعه پایدار  خواسته شده است.

آقای کو خواستار اقدام گروهی فوری برای یکجایی بر پیامدهای همبودگاهی و اقتصادی همه‌گیری(کووید)، افزایش ناامنی غذایی، افزایش هزینه مواد غذایی اصلی، کودها و سایر نهاده‌های کشاورزی، چالش های آب و هوا، فرسایش گونه های زیستی، جنگل‌زدایی و کمبود آب شد. و همچنین فقر و افزایش نابرابری که به ویژه بر شمار مردمان روستایی، زنان، جوانان و آسیب پذیرترین اقشار نقش می گذارد.

وی گفت: «تمام تیم‌های فائو در این بخش آماده و کاملاً وفادار به پیشکش تمام توانمندی ها و گنجایش های  فنی سازمان به دولت‌ها برای کمک به آنها برای رویارویی با چالش کنونی امنیت غذایی هستند». “هیچ کس به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.”

او گفت که بهترین راه برای انجام این کار، در سطح سرزمینی  و جهانی، دگرگون سازی ساختارهای کشاورزی برای کارآمدتر، فراگیرتر، اتعطاف پذیرتر و پایدارتر است. او افزود: «دستیابی به هدف مشترک ماذر چهار برتری زندکی بخش است: ساختن بهتر، خوراک بهتر، محیط زیست بهتر و زندگی بهتر برای همه.»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!