اخبار

تورم مواد غذایی در ایران و آثار آن

قطار پیشرفت های دولت به سمت خلاف جهت روان است

بحران نا امنی خوراکی در ایران

به گزارش جدید بانک جهانی ایران سومین کشور با مقدار تورم واقعی مواد خوراکی در جهان است.نگاره هایی از آگهی های پیشنهاد داد و ستد کالا به کالا پوشاک،کفش و… با مواد خوراکی ایرانیان را بهت زده کرده است.

این در حالی است که ریاست دولت در مورد قطار پیشرفت کشور می گوید.هر روز نمایش جدید وحشت آوری از آنچه در نتیجه نبود فرماندهی مناسب برای پاسداری از امنیت غذایی در کشور در  وجود داشته است نمایان می گردد.پیوندهای بین تگاتنگی بین اقتصاد،تحریم های ایران و حمله روسیه به اوکراین با امنیت غذایی در جهان و ایران وجود دارد .ولی از سوی دیگر روزگار سخت بخش بزرگی از ایرانیان در نداشتن مواد غذایی به اندازه کافی یا تهیه سخت آن نشانه این است که دولت ایران پیشبینی این شرایط تورمی و ایجاد بحران ناامنی غذایی را نمی کرده است.  برپایه تعریف جهانی از جمله ویژگی های امنیت غذایی در کشورها توانایی تهیه مواد خوراکی به اندازه نیاز است.بر این پایه اکنون جامعه ایران دچار بحران شده است.به گزارش نهاد معتبر GAFS(اتحاد جهانی برای امنیت غذایی) در سال گذشته میلادی گسترش ناامنی غذایی میانه یا شدید در ایران، 42.40 درصد یعنی (35.60 میلیون نفر) بوده است.

نا امنی غذایی زمینه ساز بحران های اجتماعی ، سیاسی ونظامی در جهان است.ایران نیز از این مسیر خارج نیست.حق بر غذا یک نیاز ابتدایی بشری است و در صورت پاسخگو نبودن حکومت ها به آن بحران و  همچنین  برخورد سخت به جای پاسخگویی  مشکل بسیار گسترده تر خواهد شد.از سویی دیگر مشکلات گسترده سلامت برای مردمان جامعه و نسل های آینده به دنبال ناامنی غذایی به وجود خواهد آمد.همه این ها در حالی است که تا اکنون دولت نتوانسته است این بحران را مدیریت کند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!