اخبارکارکردها

آموزشکده تخار در دی ماه ۱۴۰۱

امید به آینده

کودکانی از نسل آفتاب؛
این ها دانش آموزان آموزشکده انجمن پژوهشی صلح و امنیت غذایی در روستایی دور در استان تخار، کشور افغانستان است.
جایی‌که مردم به ابتدایی ترین امکانات نیازمند هستند، این دانش آموزان دل هایی پر از امید و آرزوی دارند. با درنگ به شرایط سخت افغانستان و بی بهرگی مردم از نیازهای زندگی، انجمن پژوهشی صلح و امنیت غذایی افتخار دارد که برای جوانانی مشتاق به  دانش هستند، زمینه آموزش رایگان را فراهم نموده است.پس از انجام این برنامه آموزشی از سوی انجمن پژوهشی صلح و امنیت غذایی، این دانش آموزان را توانستند تا اندازه ممکن از کمبود نیازهای آموزشی رهایی یابند و به یک دنیای پر  امید هدایت شوند.

در دی ماه امسال(ژانویه) آموزش با وجود سرما و زمستان ادامه داشت. از کار های ویژه این انجمن این بود که ما توانستیم در روستا با کمک دانش آموزان فرهیخته خود به افراد بی بهره از سواد، سواد آموزی کنیم.امیدواریم بتوانیم با قدم های آرام و ادامه دار با امید به خدای بزرگ در این مسیر پیش رویم. از تمام نیکوکارانی که به ما کمک می کنند برای جلو رفتن این برنامه سپاسگزاریم و از کمک افراد نیکوکار در این مسیر استقبال می نماییم.هر کمک کوچک افروختن شمعی در تاریکی ناامیدی و حمله اهریمن بی سوادی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!